Medlem i Sveriges Byggindustrier

Vikens trä

Tomtprojekt Grännäs Strand

Hus - Bryggor - Reparationer - Försäkringsskador

Villaprojekt Grännäs Strand

Vy över tomtprojekt Grännäs Strand

 

Här kommer ca 20 villatomter att exploateras, alla med sjöutsikt och egen bryggplats. Vi kommer att fortlöpande visa vad som händer i det här projektet.
För närvarande är 8 villatomter klara. Försäljning pågår, varav 3 st är sålda.

 

Området Grännäs Strand ligger ca 3 km från Valdemarsviks centralort utmed södra sidan av Valdemarsviken
Närhet till friluftsområde, skog och natur. Gångavstånd till centrum

Villatomter har avstyckats från stamfastigheten Valdemarsvik 5:1. Tomterna har varierande storlekar, från 2000 till 5000 kvm.
I första skedet är 8 st tomter avstyckade. I nästa omgång planeras ytterligare tomter att styckas av.
Alla tomter kommer att ha havsutsikt med 75-350 meter från havet

Området har en detaljplan till grund, som kommer att förändras genom en detaljplansändring.

Vi har nu bildat en ny samfällighet för området.

I området finns en nybyggd vårdinrättning som hyrs ut av Tryserums Bygg AB till vårdbolaget Opalen vård med ett för närvarade 10-årigt hyreskontrakt från 080501

Till varje frånstyckad fastighet upplåtes 1 st båtplats vid markerad brygga samt sjöbod på max 10 kvadrat med elanlsutning i anslutning till bryggan.

Antal tomter: ca 20 st med kommunalt vatten och avlopp

 

Obs! Klicka på bilderna för att se dem i ett större format.
Bilderna öppnas i ett nytt fönster.

Villaprojekt Grännäs Strand
Grännäs strand
Villaprojekt Grännäs Strand
Bild nr 1
Villaprojekt Grännäs Strand
Bild nr 2
Villaprojekt Grännäs Strand
Bild nr 3
Villaprojekt Grännäs Strand
Bild nr 4
Villaprojekt Grännäs Strand
Bild nr 5
Villaprojekt Grännäs Strand
Bild nr 6
Villaprojekt Grännäs Strand
Bild nr 7
Villaprojekt Grännäs Strand
Bild nr 8
Villaprojekt Grännäs Strand
Bild nr 9
Villaprojekt Grännäs Strand
Bild nr 10
Villaprojekt Grännäs Strand
Villaprojekt Grännäs Strand Villaprojekt Grännäs Strand
Valdemarsviken Vårdboendet

 

 

  Copyright ©   TRYSERUMS BYGG AB 2016 tryserumsbygg.se All rights reserved